Valtioneuvoston asetus VM/2019/211

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 11.20

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Eeva Mäenpää, Hallitusneuvos p.+35 8295530266
Asia
Asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi kunnan peruspalvelujen perushinnat, joihin valtionosuuden laskenta perustuu vuonna 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Ehdotetun asetuksen perushinnat on otettu huomioon vuoden 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien mitoituksessa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus kunnille on vuonna 2020 yhteensä 7 070 050 000 euroa. Valtion talousarvion valmistelussa ei ollut käytössä vielä kaikki vuoden 2020 valtionosuuden perustana olevien laskennallisten kustannusten määrään vaikuttavat määräytymistekijöiden muutokset. Lopullinen laskenta tuottaa noin neljä miljoonaa euroa pienemän loppusumman kuin vuoden 2020 talousarviossa. Peruspalvelujen valtionosuusmomentin 28.90.30 määräraha korjataan vastaamaan lopullista tarvetta vuoden 2020 lisätalousarviossa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen