Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/159

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.1.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tilastolain muuttamisesta (HE 77/2019 vp; EV 74/2019 vp)

HE 77/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Mikko Spolander, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530006
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tilastolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen