Lautakunnan asettaminen VM/2020/14

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.1.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan asettaminen nelivuotiskaudeksi

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Sami Kivivasara, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530023
Asia
Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan asettaminen nelivuotiskaudeksi 1.2.2020-31.3.2024 Kokoonpano: puheenjohtaja yhteiskuntatieteiden kandidaatti, tietojohtaja Irja Peltonen, valtiovarainministeriö varapuheenjohtaja filosofian maisteri, neuvotteleva virkamies Päivi Tommila, työ- ja elinkeinoministeriö Jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa) filosofian maisteri, johtava asiantuntija Minna Romppanen, Maanmittauslaitos (diplomi-insinööri, johtava asiantuntija Tomi Kelo, Liikenne- ja viestintävirasto) kauppatieteiden maisteri, kehittämispäällikkö Leena Storgårds, Tilastokeskus (valtiotieteiden maisteri, kehittämispäällikkö Outi Ahti-Miettinen, Tilastokeskus) filosofian maisteri, asianhallintajohtaja Janne Mykrä, Pääesikunta (filosofian maisteri, ryhmäpäällikkö Antti Lehto, Poliisihallitus) tradenomi (ylempi AMK), ICT-arkkitehti Markus Virolainen, Verohallinto (filosofian maisteri, kehityspäällikkö Anu Ylä-Pietilä, Liikenne- ja viestintävirasto) filosofian maisteri, asianhallintapäällikkö Sanna-Leena Eskola, Oulun kaupunki (asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinnon suorittanut hallinnon erityisasiantuntija Jaana Immonen, Järvenpään kaupunki) tietotekniikan insinööri, kehittämispäällikkö Jaakko Ståhlberg, Turun kaupunki (diplomi-insinööri, ICT-asiantuntija Ari Andersin, Helsingin kaupunki) sotatieteiden maisteri, tietoturvapäällikkö Matti Parviainen, Espoon kaupunki (diplomi-insinööri, tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus) Valtiovarainministeriö on pyytänyt kohdennetusti valtion ja kuntien organisaatioita nimeämään ehdokkaansa julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan jäseneksi tai varajäseneksi. Esityksessä on otettu huomioon julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa (906/2019) ja julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta annetussa asetuksessa (1338/2919) säädetyt vaatimukset jäsenten asiantuntijuuteen liittyvistä pätevyysvaatimuksista. Esitystä valmisteltaessa on otettu huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) tavoitteet. Valtioneuvosto asettaa julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan nelivuotiskaudeksi 1.2.2020-31.1.2024
Esitys
Valtioneuvosto asettaa julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan nelivuotiskaudeksi 1.2.2020-31.1.2024
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Perustelumuistio