Valtioneuvoston asetus VM/2020/21

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.2.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Anna Gau, Hallitussihteeri p.+35 8295530321
Asia
Valtion virkamiesasetuksen 3 §:n 2 momentin 1 kohtaa sekä 28 §:n 2 momentin 1 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi oikeusministeriön hallinnonalalla tapahtuneiden muutosten johdosta. Lisäksi virkamiesasetuksen 39 §:n 1 momentin viittauksia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että niissä viitataan asetuksen lisäksi myös lailla toisin säätämisen mahdollisuuteen sekä ehdotetaan kumottavaksi 39 §:n 3 momentin informatiivinen viittaus tarpeettomana. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen