Valtioneuvoston päätös VM/2020/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.2.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön oikeuttaminen hyväksymään Maakuntien ICT-palvelukeskus Oy:n asettamisen selvitystilaan

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Salla Kalsi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530430
Asia
Valtiovarainministeriö oikeutetaan valtion puolesta hyväksymään Maakuntien ICT-palvelukeskus Oy:n asettamisen selvitystilaan. Yhtiön koko liiketoiminta on myyty valtion omistamalle SoteDigi Oy:lle 1.2.2020 lukien eikä jäljelle jääneellä yhtiöllä ole enää varsinaista liiketoimintaa.
Esitys
Valtioneuvosto oikeuttaa valtiovarainministeriön valtion puolesta hyväksymään Maakuntien ICT-palvelukeskus Oy:n asettamisen selvitystilaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Suomen valtio omistaa 100 % Maakuntien ICT-palvelukeskus Oy -nimisen yhtiön osakkeista. Yhtiön tämänhetkinen substanssiarvo on noin 16,0 miljoonaa euroa. Selvitystilan tarkoituksena on jakaa yhtiön nettovarallisuus valtio-omistajalle ja purkaa yhtiö. Suomen valtio tulisi saamaan jako-osuutena tämänhetkisen arvion mukaan edellä mainittua substanssiarvoa vastaavan määrän vähennyttynä selvitystilan aikaisilla liiketoiminnan tappioilla ja kustannuksilla. Valtiolle kertyvä jako-osuus tuloutetaan valtion talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio