Hallituksen esitys VM/2020/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.3.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta

HE 19/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065
Asia
Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen korottamista 0,45 prosentista 0,47 prosenttiin. Ahvenanmaan itsehallintolain Ahvenanmaan taloutta koskeva luku on uudistettu vuoden 2021 alusta lukien (laki 98/2020). Kyseisen lain taloudelliset vaikutukset ovat muuttuneet sen jälkeen, kun hallituksen esitys annettiin, koska sote-uudistusta ei viime vaalikaudella toteutettu. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaalle tehtävien siirtojen taloudellinen taso pidettäväksi sellaisena kuin hallituksen esityksessä laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018) tarkoitettiin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta.
Vaikutukset
Ahvenanmaan itsehallintolain vahvistettu muutos ja tasoitusperusteen korottaminen 0,47 prosenttiin tulee nostamaan valtion talousarvion menoja arviolta yhteensä noin 14,4 miljoonalla eurolla vuoden 2021 tasolla. Edellä mainitusta valtion menojen lisäyksestä noin 8 miljoonaa euroa aiheutuu tasoitusperusteen korottamisesta 0,45 prosentista 0,47 prosenttiin. Ehdotettu muutos on huomioitu valtiovarainministeriön ehdotuksessa julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2021-2024 momentilla 28.80.30 (Ahvenanmaan tasoitusmaksu).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen