Tilinpäätöksen vahvistaminen VM/2020/45

« Raha-asiainvaliokunta 26.3.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Rahoitusvakausrahaston vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Nina Santaharju, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530042
Asia
Esitetään, että raha-asiainvaliokunta puoltaisi valtiovarainministeriön päätöstä vahvistaa Rahoitusvakausrahaston tilinpäätös vuodelta 2019 liitteen 2 mukaisena.
Esitys
Puolletaan
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta