Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/104

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.8.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 88/2020 vp) täydentämisestä (HE 97/2020 v; EK 30/2020 vp)

HE 88/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Asia

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen täydentämisestä pöytäkirjaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen