Hallituksen esitys VM/2020/162

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.9.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi

HE 131/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Asia

Määrärahojen 200 milj. euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2020 kuudes lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta samalla määrällä. Valtion nettolainanotoksi v. 2020 arvioidaan n. 17,8 mrd. euroa. Hallitus totesi maaliskuussa 2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Myös valmiuslaki otettiin käyttöön. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa valtiontalouden menokehys ei ole rajoittanut vuotta 2020, jolle on kohdentunut määräaikaisia ja kohdennettuja toimenpiteitä mm. koronaviruksen terveydellisten ja taloudellisten vaikutusten torjuntaan. Kehystä noudatetaan jälleen vuodesta 2021 lukien.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetaan uutta momenttia ja 200 milj. euron määrärahaa covid-19 testauksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen valtionavustuksena julkisen terveydenhuollon yksiköille. Tarkoituksena on korvata hybridistrategian toteuttamisen edellyttämästä rajanylityksiin liittyvästä testauskapasiteetin nostosta ja analyysitoiminnasta aiheutuvia kustannuksia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS). Tämä on osa hallituksen ehkäise-testaa-jäljitä-eristä-hoida -strategian toteutusta. Rajanylityksiin liittyvän testauksen tarpeet ylittävää kapasiteettia kohdennetaan tarpeen mukaan sairaanhoitopiirin omien tai muiden sairaanhoitopiirien testien tekemiseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen