Valtion avustusten myöntäminen VM/2020/216

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.11.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Päätös kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksesta

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Vesa Lappalainen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530389
Asia
Päätöksellä jaetaan 66 kunnalle yhteensä 60 000 000 euroa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaisena harkinnanvaraisena valtionosuuden korotuksena.
Esitys
Valtioneuvosto päättää kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksesta esityksen mukaisesti (RV)
Vaikutukset
Organisaatioon kohdistuvia vaikutuksia ei ole. TALOUDELLISET: Vuoden 2020 talousarviossa on tarkoitukseen varattu 60 000 000 euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen