Eduskunnan kirjelmä VM/2020/230

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.11.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2019 johdosta (EK 42/2020 vp - K 20/2020 vp)

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Pauli Kariniemi, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530210
Asia
Eduskunnan talousvaliokunta on antanut mietinnön (TaVM 27/2020 vp) eduskunnan pankkivaltuuston kertomukseen 2019 (K 20/2020 vp) liittyen. Eduskunta on kirjelmässään (EK 42/2020 vp) päättänyt hyväksyä mietinnön, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2019 johdosta pöytäkirjaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen