Muutos lautakunnan kokoonpanossa VM/2021/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.1.2024 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Tomi Voutilainen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530453
Asia
Tiedonhallintalautakunnan jäsen Matti Parviainen on pyytänyt eroa lautakunnan jäsenen tehtävästä uusien työtehtäviensä vuoksi. Tiedonhallintalautakunnan varajäsen Anu Ylä-Pietilä on ilmoittanut siirtyneensä yksityisen sektorin palvelukseen, joten hän ei ole enää kelpoinen lautakunnan varajäseneksi, minkä vuoksi hän on pyytänyt eroa varajäsenen tehtävästä. Diplomi-insinööri, tietoturvapäällikkö Juha Koivisto (Tampereen kaupunki) on ilmoittanut suostumuksensa tiedonhallintalautakunnan jäseneksi nimittämiselle. Valtiotieteiden maisteri, pääarkkitehti Päivi Pietarila (ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus) on ilmoittanut suostumuksensa tiedonhallintalautakunnan varajäseneksi nimittämiselle. Esitetyt henkilöt täyttävät säädetyt pätevyysvaatimukset ja he ovat palvelussuhteessa tiedonhallintalaissa tarkoitettuun tiedonhallintayksikköön tai viranomaiseen.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron Matti Parviaiselle tiedonhallintalautakunnan jäsenen ja Anu Ylä-Pietilälle varajäsenen tehtävästä 15 helmikuuta 2021 lukien. Valtioneuvosto nimittää Matti Parviaisen tilalle tiedonhallintalautakunnan jäseneksi diplomi-insinööri Juha Koiviston 15 helmikuuta 2021 alkaen lautakunnan 31 tammikuuta 2024 päättyväksi toimikaudeksi. Valtioneuvosto nimittää Anu Ylä-Pietilän tilalle tiedonhallintalautakunnan varajäseneksi valtiotieteiden maisteri Päivi Pietarilan 15 helmikuuta 2021 alkaen lautakunnan 31 tammikuuta 2024 päättyväksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen