Valtioneuvoston asetus VM/2021/26

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamista koskevasta pöytäkirjasta

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Antero Toivainen, Hallitusneuvos p.+35 8295530098
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja ja laki pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 25.2.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamista koskevasta pöytäkirjasta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen