Liikelaitoksen tavoitteet VM/2021/40

« Raha-asiainvaliokunta 8.4.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön päätös Senaatti-kiinteistöjen sekä Senaatti-konsernin tulos- ja tuloutustavoitteista vuodelle 2021

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Tero Meltti, Finanssineuvos p.+35 8295530770
Asia
Senaatti-konsernin liikelaitosten yhteenlaskettu vuokraustoiminnan tulostavoite vuodelle 2021 on 10 milj. euroa. Tuloutustavoite vuodelle 2021 on 35 milj. euroa. Senaatti-kiinteistöjen palvelutavoitteiksi asetetaan: 1. Toteuttaa valtion vuokrajärjestelmän ja toimitilastrategian tavoitteita ja aikaansaa säästöjä valtion toimitilamenoihin. Koko valtionhallintoa koskevat 100 milj. euron vuosittaisen säästön aikaansaavat toimet on jo sovittu vuosina 2015 - 2020. Tavoitteena on 50 milj. euron lisäsäästö vuosina 2023 - 2029. Vuoden 2021 aikana sovitaan uusista 7 milj. euron säästöistä. Valtion vapautuvien tilojen myyntitavoite (bruttosumma) on 100 milj. euroa vuonna 2021. 2. Senaatti-kiinteistöt tukee Puolustuskiinteistöt-tytärliikelaitoksen tuotannon käynnistämistä häiriöttömästi siten, että Puolustuskiinteistöt pystyy täyttämään sopimusvelvoitteensa koko vuoden ajan. 3. Varmistaa omalta osaltaan, että Maakuntien tilakeskus Oy:llä on toimintaedellytykset yhtiölle annettuihin laajempiin tavoitteisiin. Varmistaa Senaatin Asema-alueet Oy:n asema-aluehankkeiden toteutuksen kestävän kaupunkikehityksen ja toimivien matkaketjujen periaatteet huomioiden. 4. Senaatti-kiinteistöt osallistuu valtion toimitilastrategian päivittämiseen sekä valtion toimitila- ja palveluverkon uudistamiseen ja toimeenpanoon huomioiden mm. koronapandemian myötä muuttuneet työnteon tavat sekä asiakkaiden muuttuneet tila- ja palvelutarpeet. Senaatti-kiinteistöt päivittää strategiansa vastaamaan uudistettavia linjauksia. Päivityksessä on varauduttava siihen, että valtion toimitilatarve tulee merkittävästi vähenemään lähivuosina ja toimitilakustannuksista tavoitellaan kustannussäästöjä. 5. Senaatti-kiinteistöt toteuttaa suunnitellut hiilineutraalisuustoimenpiteet valtion omistamissa kiinteistöissä tavoitteena hiilineutraali Senaatti-konserni vuonna 2035. Senaatti-kiinteistöt tekee omalta osaltaan toimeenpanosuunnitelman Julkisten hankintojen strategiasta ja toimii osana konsernia esimerkkinä kiinteistöalalla kokonaistaloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävästä toiminnasta. 6. Jatkaa sisäolosuhteiden nollatoleranssiohjelmaa ja vie omalta osaltaan eteenpäin valtion tavoitteita sisäolosuhdeongelmien ratkaisemiseksi. Toteuttaa vuonna 2021 laajan investointi- ja kunnossapito-ohjelman, joka merkittäviltä osin kohdistuu virastojen keskeisten toimitilojen uudistamiseen nollatoleranssiohjelman tavoitteiden mukaisesti. 7. Senaatti-kiinteistöt osallistuu valtion yhteisten palvelujen kehittämiseen yhdessä muiden valtion palvelujentuottajien ja valtiovarainministeriön kanssa siten, että vuoden 2021 aikana pystytään tarjoamaan uusia yhteisiä palvelukokonaisuuksia. Valtion konsernipalveluiden tavoitteena on asiakasnäkökulman huomioivat nykyaikaiset, sujuvat ja tulokselliset palvelut koko valtionhallinnolle.
Esitys
Puolletaan
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta