Valtioneuvoston kirjelmä VM/2021/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 2 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2021 (lisäbudjetti 2/2021; Euroopan unioni)

U 20/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Johanna Makkonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295160587
Asia

Komissio antoi 24.3.2021 varainhoitovuotta 2021 koskevan lisätalousarvioehdotuksen nro 2. Lisätalousarvioesityksen pääasiallisena tarkoituksena on tarjota lisärahoitusta COVID-19 -pandemian ennaltaehkäisyyn, valmistautumiseen ja reagointiin. Lisätalousarvioesityksessä varauduttaisiin myös myöhempiin pandemiaan vastaamiseksi annettaviin aloitteisiin ja niiden budjettivaikutuksiin. Suurin osa COVID-19 -tilanteeseen liittyvistä määrärahatarpeista, yhteensä noin 216,0 miljoonaa euroa sitoumuksina ja 208,1 miljoonaa euroa maksuina, otettaisiin käyttöön EU:n monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolisen joustovälineen kautta. Lisäksi lisätalousarvioesitys sisältää tarvittavat tekniset muutokset vuoden 2021 talousarvioon, jotka johtuvat pitkälti joulukuussa 2020 saavutetun monivuotisen rahoituskehyssovun jälkeen loppuunsaatetuista sektoriasetusneuvotteluista. Lisätalousarvioesitykseen sisältyy myös komission ehdotus siirtää viime vuonna käyttämättä jääneet EU:n solidaarisuusrahaston määrärahat (yhteensä noin 48 miljoonaa euroa sitoumuksina ja maksuina) kuluvan vuoden talousarvioon.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Lisätalousarvioesityksellä nro 2 esitetään käyttöönotettavaksi yhteensä noin 260,7 miljoonaa euroa sitoumuksina ja noin 252,6 miljoonaa euroa maksuina. Lisätalousarvioesitys kasvattaisi Suomen maksuja EU:lle yhteensä noin 4 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja lisäksi myöhempinä vuosina noin 140 000 euroa. Maksujen kasvu voidaan hoitaa Suomen EU-maksuihin liittyvien määrärahojen puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen