Arviomäärärahan ylitys VM/2021/62

« Raha-asiainvaliokunta 29.4.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Vuoden 2021 talousarvion momentin 28.80.31 (Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle) arviomäärärahan ylittäminen

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065
Asia
Ehdotus vuoden 2021 talousarvion momentin 28.80.31 (Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle) arviomäärärahan ylittämisestä 1 700 000 eurolla.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ahvenanmaan valtuuskunta on vahvistanut Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan vuoden 2019 verohyvityksen suuruudeksi 13 602 918 euroa. Tasavallan Presidentti on 23.4.2021 vahvistanut Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen ja määrännyt valtiovarainministeriön ryhtymään päätöksestä johtuviin toimenpiteisiin. Tämän vuoden aikana ei enää ole tulossa tapahtumia, jotka aiheuttaisivat momentille menoja. Koska koko 12 milj. euron suuruinen momentti tulee ylittymään, ei menojen ylitystä voi rahoittaa momentin sisäisillä siirroilla. Edellä esitetyn perusteella esitetään, että momentin 28.80.31 (Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle) 12 000 000 euron suuruista määrärahaa saadaan ylittää 1 700 000 eurolla vuoden 2021 talousarviossa. Määrärahan lisäys on tarkoitus sisällyttää kevään 2021 lisätalousarvioesitykseen.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta