Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/46

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.4.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 41/2021 vp; EV 37/2021 vp)

HE 41/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Jarmo Huotari, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530418
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 26 päivänä huhtikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen