Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/46

« Tasavallan presidentin esittely 23.4.2021 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 41/2021 vp; EV 37/2021 vp)

HE 41/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari, p. +35 8295530418
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 26 päivänä huhtikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen