Vuokrasopimus VM/2021/63

« Raha-asiainvaliokunta 12.5.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Verohallinnon Vaasan toimipaikan toimitiloja koskevan vuokrasopimuksen solmiminen

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Pertti Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530461
Asia
Verohallinto oikeutettaisiin tekemään vuokrasopimus Senaattikiinteistöjen kanssa Verohallinnon Vaasan toimitiloista. Sopimus sisältää 3 448 m²:n toimitilan vuokraamisen toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella Vaasasta osoitteesta Wolffintie 35. Uusi vuokrasopimus alkaisi 1.1.2023. Vuokrasopimuksen arvonlisäveroton vuosivuokra olisi yhteensä noin 647 000 euroa. Senaatti-kiinteistöjen kanssa neuvoteltujen sitoumusten arvo kymmenelle vuodelle olisi arvonlisäveroineen yhteensä noin 8,0 miljoonaa euroa.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Verohallinnon ja Senaatti-kiinteistöjen välille solmittaisiin valtion vuokrajärjestelmän mukainen, toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Vuokrasopimus alkaisi arviolta 1.1.2023, kun muutostyöt tiloissa valmistuvat. Vuokrattavien tilojen neliömäärä 3 448 m² olisi noin 43 % nykyisiä toimitiloja pienempi. Tilankäytön tehokkuus uusissa tiloissa olisi noin 10,7 m²/htv. Vuokrasopimuksen vuosivuokra olisi noin 647 391 euroa (alv 0%). Tarkka vuokra määräytyy suunnitelmien edetessä ja yhteiskäyttöisten tilojen tarkentuessa. Kymmenelle vuodelle laskettuna sopimuksen arvo arvonlisäveroineen on noin 8,03 miljoonaa euroa. Uudessa vuokrasopimuksessa Verohallinnon vuokrakustannukset olisivat noin 197 600 euroa nykyistä alhaisemmat. Säästöjä arvioidaan saatavan myös siivous- ja sähkökustannuksista. Monitilaympäristön kalustamiseen, varustamiseen ja muuttojärjestelyihin arvioidaan kuluvan noin 500 000 euroa kertaluonteisesti vuosina 2021–2023.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio