Valtioneuvoston selonteko VM/2021/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025

VNS 3/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen