Valtion varallisuuden luovuttaminen VM/2021/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.6.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Pauliina Pekonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530081
Asia
Valtion kiinteistöstrategian (Vnp 21.12.2010) mukaisesti valtiolle tarpeettomista ei-strategisista omistuksista luovutaan omaisuuteen sidotun pääoman vapauttamiseksi valtion muihin tarpeisiin. Luovuttamisen tulee tapahtua avoimesti ja syrjimättömästi ja valtion kokonaisedun varmistavalla tavalla. Ehdotetulla päätöksellä Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan myymään Helsingin kaupungissa Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden alueella korttelissa 17110 sijaitseva noin 2 764 m2 määräala/muodostettavat tontit kiinteistöstä 91-436-3-9 Avara Oy:n hallinnoimien ja omistamien perustettavan/perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 10,03 milj. euron kauppahinnalla ja muutoin määräämillään ehdoilla
Esitys
Valtioneuvosto päättää valtion kiinteistövarallisuuden myynnistä liitteessä 2 ehdotetun mukaisesti
Vaikutukset
Valtiolla ei ole käyttöä kohteelle, eikä se kuulu strategisesti tärkeisiin kohteisiin, joten sen myynti on perusteltua. Taloudelliset: Myyntihintaa on pidettävä valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta säädetyssä laissa tarkoitettuna käypänä hintana.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen