Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/64

« Tasavallan presidentin esittely 15.7.2021 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 74/2021 vp; EV 107/2021 vp)

HE 74/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Maarit Huotari, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530518
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain muuttamisesta, lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 ja 34 §:n muuttamisesta, lain eräitä yleishyödyllisiä palveluita tuottavien yritysten tiedon uudelleenkäytöstä ja lain julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäytöstä ja määrää lait tulemaan voimaan 17 päivänä heinäkuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen