Valtion avustusten myöntäminen VM/2021/187

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.11.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Päätös kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksesta

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Vesa Lappalainen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530389
Asia
Päätöksellä jaetaan 30 kunnalle yhteensä 30 000 000 euroa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaisena harkinnanvaraisena valtionosuuden korotuksena.
Esitys
Valtioneuvosto päättää kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksesta esityksen mukaisesti (RV)
Vaikutukset
Organisaatioon kohdistuvia vaikutuksia ei ole. TALOUDELLISET: Vuoden 2021 talousarviossa on tarkoitukseen varattu 30 000 000 euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen