Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös VM/2021/186

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2020 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Juha Majanen, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530247
Asia
Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti toimittanut vuoden 2020 tasoituksen ja 16.9.2021 tehnyt Ahvenanmaan maakunnalle tulevaa lopullista tasoitusmäärää koskevan päätöksen. Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan Tasavallan Presidentin on vahvistettava valtuuskunnan päätös sitä muuttamatta tai jätettävä se vahvistamatta. Esityksessä ehdotetaan, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi päätöksen muuttamatta sitä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2020 tasoitusta koskevan päätöksen. Aikaisemmat vaiheet: RV 18.11.2021 Puollettu.
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaan vuoden 2020 lopullinen tasoitusmäärä on 223 326 536,74 euroa. Koska Ahvenanmaan maakunta on saanut ennakkona yhteensä 222 482 705 euroa, valtion on maksettava maakunnalle vielä 843 831,74 euroa, jos Tasavallan Presidentti vahvistaa Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen. Päätös on huomioitu vuoden 2021 IV lisätalousarvioesityksessä (momentti 28.80.30).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen