Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös VM/2021/186

« Tasavallan presidentin esittely 19.11.2021 11.00

Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2020 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Juha Majanen, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530247
Asia
Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti toimittanut vuoden 2020 tasoituksen ja 16.9.2021 tehnyt Ahvenanmaan maakunnalle tulevaa lopullista tasoitusmäärää koskevan päätöksen. Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan Tasavallan Presidentin on vahvistettava valtuuskunnan päätös sitä muuttamatta tai jätettävä se vahvistamatta. Esityksessä ehdotetaan, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi päätöksen muuttamatta sitä.
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2020 tasoitusta koskevan päätöksen ja määrää valtiovarainministeriön ryhtymään päätöksestä johtuviin toimenpiteisiin.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen