Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/140

« Tasavallan presidentin esittely 19.11.2021 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rahoitusmarkkinalainsäädännön muuttamiseksi covid-19-pandemiasta toipumiseksi (HE 126/2021 vp; EV 153/2021 vp)

HE 126/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Jonna Kuparinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530182
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sijoituspalvelulain muuttamisesta, lain kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta, lain Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja lain arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta ja määrää lain sijoituspalvelulain muuttamisesta ja lain kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 28 päivänä helmikuuta 2022, lain Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 22 päivänä marraskuuta 2021 ja lain arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen