Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/91

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Euroopan vakausmekanismista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 99/2021 vp; EV 155/2021 vp)

HE 99/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Jouni Sinivuori, Finanssineuvos p.+35 8295530463
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Suomen tasavallan välisen sopimuksen Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta ja esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen