Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/182

« Tasavallan presidentin esittely 3.12.2021 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tuloverolain 44 §:n muuttamisesta (HE 210/2021 vp; EV 176/2021 vp)

HE 210/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Jari Salokoski, Hallitusneuvos p.+35 8295530437
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tuloverolain 44 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 8 päivänä joulukuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen