Valtioneuvoston kirjelmä VM/2022/8

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.1.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2008/118/EY ja direktiivin (EU) 2020/262 (uudelleenlaadittu) muuttamisesta Ranskassa sijaitsevassa Kanaalitunnelin terminaalissa olevien verovapaiden myymälöiden osalta (valmisteverotusdirektiivin muuttaminen)

U 83/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Krista Sinisalo, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530248
Asia
Valmisteverotusdirektiivin 14 artiklan nojalla jäsenvaltiot voivat vapauttaa valmisteverosta unionin lentoasemilla ja satamissa sijaitsevien verovapaiden myymälöiden valmisteveron alaiset tuotteet, jotka myydään kolmansille alueille tai kolmansiin maihin matkustaville henkilöille. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on, että mainittua vapautusta sovellettaisiin myös tuotteisiin, jotka Ranskassa sijaitsevassa Kanaalitunnelin terminaalissa olevat verovapaat myymälät luovuttavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustaville.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Direktiiviehdotus ei edellyttäisi kansallisia täytäntöönpanotoimia, koska muutos koskisi vain Ranskaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen