Valtiovarainministeriön asetus VM/2022/119

« Raha-asiainvaliokunta 30.6.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön asetus verovuodelta 2021 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Reetta Varjonen-Ollus, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530703
Asia
Asetusehdotuksessa esitetään, että uusien vero- ja maksutuottoarvioiden perusteella valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2021 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia tarkistetaan.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Veronsaajaryhmien jako-osuuksien tarkistaminen ehdotetulla tavalla kasvattaa verovuodelta 2021 valtiolle tilitettävää osuutta noin 457 miljoonalla eurolla ja alentaa kuntien osuutta noin 373 miljoonalla eurolla, seurakuntien osuutta noin 28 miljoonalla eurolla ja Kansaneläkelaitoksen osuutta noin 56 miljoonalla eurolla. Muutos on tarkoitus ottaa huomioon valtion kolmannessa lisätalousarviossa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta