Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/53

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.6.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta sekä Valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 65/2022 vp; EV 73/2022 vp)

HE 65/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Saara Rahko, Hallitussihteeri p.+35 8295163126
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta sekä Valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 4 päivänä heinäkuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen