Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/101

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.8.2022 08.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 81/2022 vp; EK 29/2022 vp)

HE 81/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Mika Niemelä, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295062135
Asia
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2022 toisen lisätalousarvion.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi pöytäkirjaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen