Valtion varallisuuden luovuttaminen VM/2022/128

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.8.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Tero Meltti, Finanssineuvos p.+35 8295530770
Asia
Valtion kiinteistöstrategian (Vnp 16.12.2021) mukaisesti valtiolle tarpeettomista omistuksista luovutaan omaisuuteen sidotun pääoman vapauttamiseksi valtion muihin tarpeisiin. Luovuttamisen tulee tapahtua avoimesti ja syrjimättömästi ja valtion kokonaisedun varmistavalla tavalla. Ehdotetulla päätöksellä Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan myymään Helsingin kaupungissa sijaitseva kiinteistö 91-36-204-2 yhteensä vähintään 12,78 milj. euron kauppahinnalla Sato-Asunnot Oy ja/tai Sato-JoustoKoti Oy yksin tai yhdessä taikka perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun ja muutoin Senaatti-kiinteistöjen määräämin ehdoin.
Esitys
Valtioneuvosto päättää valtion kiinteistövarallisuuden myynnistä liitteessä 2 ehdotetun mukaisesti
Vaikutukset
Valtiolla ei ole käyttöä kohteelle, joten sen myynti on perusteltua. Kohteen kulttuurihistoriallinen arvo voidaan huomioida myös muun omistajan toiminnassa. Taloudelliset: Myyntihintaa on pidettävä valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta säädetyssä laissa tarkoitettuna käypänä hintana.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen