Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen VM/2022/137

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.8.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Väestön rekisteröinnistä Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Viveca Still, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530558
Asia
Kuntaministeri Sirpa Paaterolle tai hänen estyneenä ollessaan valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majaselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välinen sopimus väestön rekisteröinnistä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa kuntaministeri Sirpa Paateron tai hänen estyneenä ollessaan valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majasen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen väestön rekisteröinnistä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen