Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös VM/2022/154

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.9.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtuuskunnan erityistä avustusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Juha Majanen, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530247
Asia
Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaisesti tehnyt päätöksen 21.7.2022 myöntää Ahvenanmaan maakunnalle Ahvenanmaan itsehallintolain 51 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla 17 537 120 euron suuruisen erityisen avustuksen niiden olennaisten kansantaloudellisten häiriöiden estämiseksi ja poistamiseksi, joita maakunnalle erityisesti aiheutui vuonna 2020. Ahvenanmaan maakunta on kirjelmässään 9.12.2021 esittänyt, että pandemiasta on aiheutunut erityisesti maakuntaan kohdistuvia olennaisia kansantaloudellisia häiriöitä. Itsehallintolain mukaan Tasavallan Presidentin on vahvistettava valtuuskunnan päätös sitä muuttamatta tai jätettävä se vahvistamatta. Esityksessä ehdotetaan, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi valtuuskunnan päätöksen sitä muuttamatta.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa Ahvenanmaan valtuuskunnan erityistä avustusta koskevan päätöksen
Vaikutukset
Valtion vuoden 2020 seitsemännessä lisätalousarviossa on momentille 28.80.32 varattu Ahvenanmaan erityistä avustusta varten 5 milj. euron suuruinen määräraha, joka jäi käyttämättä. Vuoden 2022 neljänteen lisätalousarvioesitykseen on tarkoitus sisällyttää 12,537 milj. euron suuruinen määräraha, jolloin momentilta pystytään maksamaan valtuuskunnan myöntämä erityinen avustus.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen