Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös VM/2022/154

« Tasavallan presidentin esittely 30.9.2022 11.00

Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtuuskunnan erityistä avustusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Juha Majanen, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530247
Asia
Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaisesti tehnyt päätöksen 21.7.2022 myöntää Ahvenanmaan maakunnalle Ahvenanmaan itsehallintolain 51 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla 17 537 120 euron suuruisen erityisen avustuksen niiden olennaisten kansantaloudellisten häiriöiden estämiseksi ja poistamiseksi, joita maakunnalle erityisesti aiheutui vuonna 2020. Ahvenanmaan maakunta on kirjelmässään 9.12.2021 esittänyt, että pandemiasta on aiheutunut erityisesti maakuntaan kohdistuvia olennaisia kansantaloudellisia häiriöitä. Itsehallintolain mukaan Tasavallan Presidentin on vahvistettava valtuuskunnan päätös sitä muuttamatta tai jätettävä se vahvistamatta. Esityksessä ehdotetaan, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi valtuuskunnan päätöksen sitä muuttamatta.
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa Ahvenanmaan valtuuskunnan erityistä avustusta koskevan päätöksen ja määrää valtiovarainministeriön ryhtymään päätöksestä johtuviin toimenpiteisiin
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen