Valtion avustusten myöntäminen VM/2023/42

« Raha-asiainvaliokunta 23.3.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtionavustuksen myöntäminen ja maksaminen hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosina 2023–2025

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Ville-Veikko Ahonen, Finanssineuvos p.+35 8295530066
Asia
Päätöksellä myönnetään ja maksetaan valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle yhteensä 350 000 000 euroa valtionavustusta käytettäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymisestä aiheutuviin tilapäisiin kustannuksiin sekä toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosina 2023–2025. Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentin mukaisena yleisavustuksena. Yleisavustuksen käyttö on kuitenkin rajattu vain tiettyyn osaan avustuksen saajan toiminnasta. Avustus myönnetään hyvinvointialueille sitä koskevassa asetuksessa määritellyin laskennallisin määräytymistekijöin. HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin osalta avustus myönnetään kiinteänä, kokonaisharkintaan perustuvana määrärahana. HUS-yhtymän osuus vähennetään Helsingin kaupungin ja Uudenmaan alueen hyvinvointialueiden avustuksesta.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen vuotta 2023 koskevaksi lisätalousarvioksi. Lisätalousarvioon sisältyy 350 miljoonan euron määräraha hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille myönnettäviin valtionavustuksiin. Määrärahaa saa käyttää valtionavustuksen myöntämiseen hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymisestä aiheutuviin tilapäisiin kustannuksiin sekä toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Edellä mainittu vuoden 2023 lisätalousarvioon sisältyvä määräraha on budjetoitu valtion talousarvion momentille 28.89.33 (Valtionavustus hyvinvointialueiden toiminnan vakiinnuttamisen ja kehittämisen kustannuksiin, kahden vuoden siirtomääräraha). Momentilta myönnettävää valtionavustusta koskevaa säädöspohjaa täydennetään valtionavustuslain 8 §:n perusteella annettavalla asetuksella. VAIKUTUKSET VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN: Avustuksen valtionapuviranomainen on valtiovarainministeriö. Avustuksen saajien tulee noudattaa valtionavustuslaissa, valtionavustuslain 8 §:n perusteella annettavassa asetuksessa ja niiden nojalla annettavassa valtionavustuspäätöksessä määriteltyjä ehtoja ja velvoitteita.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta