Valtioneuvoston asetus VM/2023/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.6.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Risto Sakki, p. +35 8295530294
Asia
Arvonlisäverosta annettuun valtioneuvoston asetukseen ehdotetaan tehtäväksi arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain (835/2023) edellyttämät muutokset. Muutos koskisi tavaroiden ja palvelujen myynnin verottomuuden edellytysten osoittamista, kun Pohjois-Atlantin sopimukseen kuuluvan toisen valtion puolustusvoimien Suomessa olevat yhteiseen puolustustoimintaan osallistuvat asevoimat, niihin liittyvä siviilihenkilöstö tai niiden messit taikka kanttiinit hankkivat tavaroita ja palveluja toisista EU:n jäsenvaltioista. Muutokset olisi tarkoitus saattaa voimaan 1.6.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen arvonlisäverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Arvonlisäveroasetuksen muutos on luonteeltaan tekninen ja se on arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain edellyttämä. Muutoksella ei olisi merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen