Valtioneuvoston asetus VM/2023/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus eräiden tuloverotusta koskevien Mansaaren kanssa tehtyjen sopimusten muuttamista koskevista pöytäkirjoista

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Hallitusneuvos, yksikön päällikkö Minna Ojala, p. +35 8295530291
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi, keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä ja laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Suomen tasavallan ja Mansaaren välillä tehtyjen sopimusten (SopS 74/2008) muuttamisesta Helsingissä 8.9.2020 ja Douglasissa 25.9.2020 tehdyt pöytäkirjat. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan muutospöytäkirjojen voimaantulopäivänä 10 päivänä kesäkuuta 2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eräiden tuloverotusta koskevien Mansaaren kanssa tehtyjen sopimusten muuttamista koskevista pöytäkirjoista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen