Valtioneuvoston asetus VM/2023/168

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa säädettyjen korvausten enimmäismääristä

Ministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Jarmo Huotari, p. +358 295 530 418
Asia
Asetuksella ehdotetaan tarkistettavaksi rahan arvon muutosta vastaavasti valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain (570/2017) 9 §:n 1 momentissa säädetty haittaluokan 20 mukaisen pysyvän haitan, 10 §:n 2 momentissa säädetty kuolemantapauskorvauksen, 13 §:n 1 momentissa säädetyt matkatavaravahingon ja eläinvahingon, 13 §:n 2 momentissa säädetty matkatavaran myöhästymisestä aiheutuneen vahingon sekä 14 §:n 3 momentissa säädetty matkavastuuvahingon korvauksien enimmäismäärät.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa säädettyjen korvausten enimmäismääristä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen