Palvelulupauskysely

YritysDigi-hanke suoritti viranomaisille suunnatun palvelulupauskyselyn elinkeinotoimintaa harjoittaville suunnattujen palvelujen nykytilasta, niiden digitaalisesta kehittyneisyydestä sekä kehitys-suunnitelmista ensimmäisen kerran vuonna 2020. Kyselyn avulla saatava tieto ja ymmärrys palvelujen kehittämisen nykytilasta auttaa suunnittelemaan ja kehittämään tilannetta edistäviä ja korjaavia toimenpiteitä ja yhteistoimenpiteitä.

Vuosina 2020–2022 toteutettavien kyselyjen avulla seurataan asiointipalvelujen tarjonnan ja kehittyneisyyden etenemistä ja siten hallitusohjelman tavoitteen saavuttamista.

2022 - Kysely käynnissä

Palvelulupauskysely on käynnistynyt nyt kolmannen ja vuoden 2022 lopussa päättyvän YritysDigi-hankkeen osalta viimeisen kerran. Kyselyn loppuraportti julkaistaan hankkeen päätöstilaisuudessa 28.11.2022.

Pyyntö kyselyyn vastaamisesta ohjeineen on lähetetty julkishallinnon organisaatioille ja
vastauksia toivotaan to 27.10.2022 mennessä.

Materiaalit:

Lisäksi aikaisempien vuosien vastaajille on lähetetty sähköpostilla heidän aikaisempina vuosina antamansa vastaukset. Jos organisaatiosi aikaisemmin antamat tiedot eivät esimerkiksi henkilömuutoksien vuoksi saavuttanut sinua, ota yhteyttä hankkeen vastuuhenkilöön.  

Järjestämme edellisten vuosien tapaa kaksi samansisältöistä infotilaisuutta palvelulupauskyselystä ja siihen vastaamisesta. Tervetuloa!

2021

Julkishallinnon organisaatioille lähetettiin kesällä sähköpostitse pyyntö täydentää ja päivittää 2020 antamiaan tietoja. Vastauksia saatiin 82 toimijalta.

Vastaukset osoittivat, että yksi vuosi liian lyhyt aika havainnoida riittävällä tarkkuudella tapahtunutta muutosta. Kehittämishankkeiden ja projektien aikajänteet suunnittelusta käyttöönottoon vievät yleisesti useamman vuoden. Vuoden 2020 kysely herätti organisaatiot huomioimaan tarkemmin yrityksille ja yhteisöille tarkoitetut asiointipalvelut ja niiden digitoteutusten nykytarjonta ja tilanne. Tarkemmin asiasta Palvelulupaus 2021 raportissa.

2020

Vuonna 2020 vastauksen antoi 118 organisaatiota lähes 2 500 palvelusta (1.944 asiointipalvelua). Vastuksista ilmeni, että noin 15 % palveluista oli vielä ilman digitaalista toteutusta ja että noin 28 % nykyisistä toteutuksista täyttää lainsäädännön nykyiset vaatimukset palvelujen toiminnallisuuksien osalta.

Vuoden 2020 palvelulupauskyselyn tulokset ja toimenpide-ehdotukset julkaistiin 07.12.2020 järjestetyssä webinaarissa.

Yhteystiedot

Petteri Ohvo, hankepäällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530427