Palveluväylä

Palveluväylä on tiedonvälityskerros, joka määrittää miten tietoja ja palveluja välitetään eri tietojärjestelmien välillä. Väylä on tiedonvälityspalvelu, jonka avulla julkinen hallinto ja yritykset voivat hyödyntää muita väylään liittyneitä palveluita ja tietovarantoja. Palveluväylä toteutetaan teknisesti Virossa käytössä olevan X-roadin (tiedonvälitysalustan) pohjalta ja samoilla periaatteilla.

Palveluväylä on muutakin kuin tekniikkaa, sillä sen tarkoituksena on:
• mahdollistaa palvelujen ja tietovarantojen yhtenäinen kokonaisuus
• mahdollistaa standardoitu, turvallinen ja hallittu ympäristö
• madaltaa tiedonvaihdon kynnyksiä
• mahdollistaa uudenlaisia toiminta- ja toteutusmalleja.

Suomi.fi-palveluväylä on otettu tuotantokäyttöön 18. marraskuuta 2015.

Mikä on Suomi.fi-palveluväylä

Ota yhteyttä

Hankkeen ohjaus / valtiovarainministeriö

Kehittämispäällikkö Pauli Kartano, [email protected], p. 02955 30486

Hankkeen toteutus / Väestörekisterikeskus

Hankepäällikkö Eero Konttaniemi, [email protected], p. 0295 535 024