Palveluverkot ja toimitilat

Palveluverkon kehittämisellä on mahdollista tehostaa resurssien käyttöä ja samalla parantaa palvelun laatua.

Suuremmissa yksiköissä palvelupisteet voivat olla monipuolisempia ja aukioloajat pidempiä. Toiminnan haavoittuvuus vähenee ja edellytykset henkilöstön keskinäiseen tukeen paranevat. Työ tehostuu, tukipalveluita voidaan vahvistaa ja syntyy toimitilasäästöjä. Kehittämisen myötä pienten ja huonokuntoisten yksiköiden määrää voidaan karsia.

Palveluverkon uudistaminen on pitkäjänteistä toimintaa, jossa on tarpeen ottaa huomioon myös maankäytön suunnittelun, investointisuunnittelun ja palvelujen suunnittelun väliset yhteydet. Eri toimintoihin liittyvien tilojen yhteiskäyttö lisää synergiahyötyjä.

Kuntaesimerkkejä

Vanhuspalvelukampus