Riskienhallinnan ohjeita

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) on laatinut riskienhallintaohjeen, jonka tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa riskienhallintaa ministeriöissä, virastoissa, laitoksissa sekä muualla julkisessa hallinnossa. Ohjeessa kuvattu toimintamalli pohjautuu kansainväliseen ISO 31000 riskienhallinnan standardiin. Ohje on sovellettavissa laaja-alaisesti useimpiin organisaation toimintoihin. Jokainen organisaatio vastaa aina itse omista riskien käsittelyä koskevista päätöksistään ja niiden perusteella tehtävistä toimenpiteistä.

Ohje riskienhallintaan, Valtiovarainministeriön julkaisuja 22/2017

Riskienhallintatyökalu - Excel - perusversio

Riskienhallintatyökalu - Excel - laajempi versio

Ohje riskienhallintatyökaluun, PDF