FI SV

Riskienhallinnan järjestäminen

Riskienhallintaa tarvitaan varmistamaan strategian ja tavoitteiden toteutumista, toimintaedellytyksiä ja toiminnan jatkuvuutta. Lisäksi se voi auttaa tunnistamaan uusia toimintamahdollisuuksia. Riskienhallinnalla varmistetaan myös talouden ja toiminnan laillisuutta ja tuloksellisuutta sekä hyvää hallintotapaa.

Ohjeita riskienhallinnan järjestämiseen

Lähtökohdat

Riskienhallintapolitiikka ja sen tarkoitus

Riskienhallinnan suunnittelu ja vastuutus

Riskienhallinnan toteuttaminen

Seuranta ja kehittäminen

Viestintä ja raportointi

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Ohjeet riskienhallinnan järjestämiseen, PDF