FI SV

Riskienhallintapolitiikka

Riskienhallintapolitiikassa määritellään viraston riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet, vastuut ja keskeiset menettelyt. Tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää riskienhallinnan käsitteitä, periaatteita, tavoitteita, organisointia, vastuita ja toimintatapoja. Näin varmistetaan ja tuetaan sitä, että riskienhallinta otetaan osaksi ohjaus- ja johtamisjärjestelmää, se kattaa koko toiminnan ja toimintamalli on yhtenäinen läpi koko organisaation.

Riskienhallintapolitiikan vahvistaa viraston johto.

Riskienhallintapolitiikkamalli

Asiakirjapohja viraston riskienhallintapolitiikan valmisteluun

Liitteitä