FI SV

Seuranta ja kehittäminen

Viraston toimintaympäristön ja riskien muuttuessa myös riskienhallintapolitiikkaa tulee arvioida ja mukauttaa toimintaympäristöön sopivaksi. Riskienhallinnan tilaa ja toimivuutta on arvioitava säännöllisesti ja määriteltävä arvioinnin tulosten perusteella kehittämiskohteet.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi tulee tehdä vähintään vuosittain ja esittää arvioinnin tulokset sekä keskeiset kehittämiskohteet toimintakertomuksessa (sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma).