FI SV

Riskienhallinnan toteuttaminen

Riskienhallinnan käytännön toteutusta auttaa, jos johdon tukena on nimetty henkilö koordinoimassa ja kehittämässä työtä. Tätä voidaan edistää myös koordinointi- tai tukiryhmällä, jossa on kattavasti viraston eri osa-alueita tuntevia henkilöitä. Tehtävät voivat vaihdella virastoittain riskienhallinnan toteutustavan mukaan. Jäsenten ei tarvitse olla riskienhallinta-asiantuntijoita. Ryhmä voi olla myös jo olemassa oleva ryhmä, jonka tehtäviin riskienhallinnan tuki luontevasti liittyy. Näin saadaan huolehdittua riskienhallinnasta viraston kaikissa toiminnoissa.

Riskienhallinnan tulee kattaa koko toiminta. Systemaattinen riskienhallinta on tärkeää olosuhteiden muuttuessa sekä erityisesti hankkeissa ja projekteissa. Riskienhallintaa ei pidä rajata vain hanke- tai projektihallintoon, vaan mukaan on otettava myös tavoiteltavan lopputuloksen sisältämät mahdolliset uudet riskit. Toimintatapojen, välineiden ja raportoinnin tulisi myös hankkeissa ja projekteissa olla yhdenmukaisia viraston toimintaan liittyvän riskienhallinnan kanssa.

Riskienhallintaa toteutetaan käytännössä viraston riskienhallintaprosessin mukaisesti. Prosessista on maininta riskienhallintapolitiikkamallin luvussa 7 sekä kuvaus liitteessä 4.