FI SV

Viestintä ja raportointi

Viraston hyvään johtamiseen kuuluvat riittävät tiedot organisaation riskeistä ja niiden hallintatoimista jatkuvasti. Toimintakertomuksessa sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumassa esitetään arviointi sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä olennaisimmista kehittämistarpeista.

Valtionhallinnon virastojen toiminta kytkeytyy toisten virastojen sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien toimintaan. Virastojen tehokas riskienhallinta edellyttää riittävää tiedonvaihtoa näiden kanssa. Merkittävistä riskeistä ja riskienhallintatoimista tulee viestiä tulosohjaavalle ministeriölle.