SADe-ohjelman palvelut

Osallistumisympäristö

Osallistumisympäristö-hanke tuottaa ja kokoaa yhteen osallistumisen palveluja ja sähköisiä työkaluja vuorovaikutteisen asioiden valmistelun ja suunnittelun avuksi. Sekä palveluja että työkaluja voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi ministeriöiden, kuntien, kansalaisjärjestöjen tai eduskunnan sivustoilla. Osallistumisympäristössä on myös tarjolla kansalaisosallistumiseen tarvittavaa tausta-aineistoa ja demokratiaa koskevia tietolähteitä.

Lisätietoja palveluiden kehittämisestä:
Blogi.otakantaa.fi
Osallistumisympäristö-hanke

Valmiit palvelut:
www.demokratia.fi
www.kansalaisaloite.fi 
www.kuntalaisaloite.fi
www.lausuntopalvelu.fi

Yhteystiedot

Erityisasiantuntija Laura Nurminen
[email protected]

Oppijan verkkopalvelut

Oppijan verkkopalvelut -hankkeessa kehitetään niin oppijoiden kuin koulutuksen järjestäjien sähköistä asiointia. Palvelujen käyttäjiä ovat esimerkiksi koulutukseen hakeutujat, opiskelijat, perheet, oppilaitokset tai koulutuspalvelun tuottajat, yritykset sekä julkishallinnon toimijat.

Lisätietoja palveluiden kehittämisestä:
Oppijan verkkopalvelut -hanke

Valmiit palvelut:
www.opintopolku.fi

Yhteystiedot

Opetusneuvos Ritva Sammalkivi
[email protected]

Rakennettu ympäristö ja asuminen

Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus tarjoaa asumiseen ja rakentamiseen liittyviä lupa-, haku-, tieto- ja analyysipalveluita verkossa. Palvelujen käyttäjiä ovat esimerkiksi kansalaiset, asunto-osakeyhtiön toimihenkilöt, yritykset ja yhteisöt. Palveluiden avulla käyttäjät voivat mm. asioida viranomaisten kanssa ja aloittaa esimerkiksi lupaprosesseja.

Asumisen ja rakentamisen ePalveluille kansainvälistä huomiota

YK:n ihmisoikeuksien neuvosto on kartoittanut hyviä esimerkkejä, joiden avulla voidaan edistää ympäristömyönteisiä käytäntöjä erityisesti ympäristönsuojelun alalla ja tiedottaa niistä.  Aihetta koskeva raportti esiteltiin YK:n ihmisoikeuksien neuvoston kokouksessa maaliskuun 2015 alussa.

Asumisen ja rakentamisen ePalvelut hankkeessa tuotetut Tarkkailija- ja Harava-palvelut huomioitiin tässä kansainvälisessä kartoituksessa. Vahtipalvelu Tarkkailija esitellään loppuraportissa kategoriassa ” Obligation to Make Environmental Information Public” ja kyselypalvelu Harava  kategoriassa ”Obligation to Facilitate Public Participation in Environmental Decision-Making”.

Raportissa esiin nostettuihin hyviin käytäntöihin voi tutustua tarkemmin YK:n nettisivujen kautta.

Lisätietoja palveluiden kehittämisestä:
Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut

Valmiit palvelut:
www.etarkkailija.fi
www.eharava.fi
www.asuntojenvuokrat.fi
ARAn määrärahojen käsittelypalvelu
www.lupapiste.fi

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Pirjo Saksa
[email protected]

Yrityksen palvelut

Yrityksen palvelukokonaisuus tarjoaa asiointi-, tieto- ja neuvontapalveluja Yrityssuomi.fi-verkkopalvelussa. Entistä monipuolisempia sähköisiä palveluja kehitetään yrityksen perustamisen sekä työnantajana toimimisen tueksi.

Yrityksen perustajan palvelut mahdollistavat sähköisen asioinnin ja tarjoavat työkaluja henkilöille, jotka harkitsevat yrittäjyyttä tai ovat perustamassa yritystä. Työnantajan palvelut on suunnattu työnantajayrityksille ja -yhteisöille sekä työnantajana toimiville kotitalouksille. Niiden ansiosta työnantajapalveluihin ja -velvoitteisiin liittyvää asiointia voi hoitaa verkossa. Tavoitteena on asiakaslähtöisten ja sujuvien palvelujen avulla lisätä elinkelpoisten uusien yritysten määrää, tukea työpaikkojen syntymistä sekä keventää yritysten hallinnollista taakkaa.

Lisätietoja palveluiden kehittämisestä:
Yritysten palvelut sähköistyvät (yrityssuomi.fi)

Valmiit palvelut:
www.opi.palkka.fi
www.palkka.fi/palkkalaskuri

Yhteystiedot

Hankepäällikkö Benita Troberg
[email protected]

Sosiaali- ja terveysalan palvelut

Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus tarjoaa kansalaisille verkkopalveluja tukemaan oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, seurantaa, avuntarpeen itsearviointia, päätöksentekoa ja palautteen antamista. Verkkopalvelujen avulla voi myös löytää soveltuvimmat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, hakeutua niiden käyttäjäksi ja viestiä turvallisesti palveluorganisaatioiden kanssa. Palvelut parantavat kansalaisen omahoitoa, hoidon sujuvuutta ja auttavat palveluorganisaatioita kohdistamaan resursseja tehokkaammin.

Lisätietoja palveluiden kehittämisestä:
Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus

Hankkeen kehittäjäkumppanit:
www.hyvis.fi
www.parastapalvelua.fi
www.mielenterveystalo.fi

Yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Pekka Värmälä
[email protected]

Etäpalvelut

Etäpalveluhankkeen tavoitteena on mahdollistaa kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille uusi paikkariippumaton, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas asiointikanava koko julkiseen hallintoon sisältäen kunnat, valtion palveluntuottajat, Kelan ja muun välillisen valtionhallinnon.

Julkishallinnon etäpalveluiden palveluverkosto muodostuu useista erilaisista palvelupisteistä, joista kansalaiset voivat saada tarvitsemiaan palveluita. Tulevaisuudessa tärkein palvelupiste on kansalaisen koti, jossa kansalainen voi avata palvelukanavan palvelutuottajan palveluihin. Tavallisin tapa tulee olemaan itsenäinen verkkoasiointi, kuten esimerkiksi hakemuksen jättö tai veroilmoituksen päivittäminen. Etäpalvelua on vasta se, että tarvitessaan lisätietoja tai opastusta, kansalainen voi avata kotoaan suoran yhteyden palvelutuottajan asiantuntijaan ja saattaa loppuun aloittamansa prosessin yhdessä palvelutuottajan kanssa.

Tällä hetkellä etäpalvelua voidaan käyttää:

  • Yhteispalvelupisteissä sopimuksenvaraisesti
  • Palvelutuottajien omissa palvelupisteissä

Lisätietoja:
Etäpalvelut-erillishanke

Yhteystiedot

Hankepäällikkö Eelis Laine
[email protected]

Kansalaisen yleisneuvontapalvelu/kansalaisneuvonta

Hankkeessa rakennettava neuvontapalvelu on saanut nimen Kansalaisneuvonta.

Kansalaisneuvonta

  • vastaa julkisen hallinnon palveluja koskeviin yleisluonteisiin kysymyksiin.
  • ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen palveluihin.
  • tukee sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen käytössä.

Tavoitteena on tarjota julkisen hallinnon palvelujen käyttäjille keskitetty neuvontapalvelu, joka tukee muiden viranomaisten omia neuvontapalveluita. Palvelun avulla halutaan lisätä tietoisuutta julkisen hallinnon palveluista sekä helpottaa niissä asiointia. Kansalaisneuvonnan keskeisenä tavoitteena on vähentää yleiseen hätänumeroon tulevien julkisen hallinnon palveluita koskevien puhelujen määrää.

Palvelussa ei ole mahdollista saada vireille viranomaisasioita, vaan asiakas ohjataan oikean viranomaisen luokse.  Kansalaisneuvonta ei myöskään välitä puheluita.

Palvelukanavat, aukioloajat ja palvelukielet

Palvelukanavia ovat puhelin, sähköposti, sähköinen yhteydenottolomake sekä tekstiviesti.

Puhelinneuvonta (0295 000) palvelee maanantaista perjantaihin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. Palvelu on kiinni arkipyhinä. Puhelut ovat lisämaksuttomia (ppm/mpm). Asiakkaita palvellaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Palveluneuvojia on yksitoista ja heille on laadittu tehtävään valmentava koulutusohjelma, jonka toteutus yhteistyössä eri viranomaisten kanssa on parhaillaan käynnissä. Palvelu sijoittuu Valtiokonttoriin.

Kansalaisneuvonnalle valittu tunnus viestii ratkaisua ja väylää. Siinä näkyvät myös yhteisö, kunta ja infrastruktuuri. Tunnuksen vahva väri toimii viestin korostajana, huomion herättäjänä.

Valmiit palvelut:
www.kansalaisneuvonta.fi

Yhteystiedot

Projektiasiantuntija Heli Parikka
[email protected]